วัดพระธาตุไฮสร้อย ๓๐ หมู่ ๕ ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๕๐ - Web wat Thailand