ต้นไทรทองของวัดพระธาตุไฮสร้อยใช้คนโอบถึง-๒๕-คนโอบ - Web wat Thailand